Home

Selasa, 13 November 2012

... Logo Kota Madiun ...

... Logo Kota Madiun ...

Arti Logo Kota Madiun

 

Berdasakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1970, adalah :

Makna Lambang

1. Perisai sebagai dasar lambang dasar Warna Hijau Tua
bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan pemduduk dan pemerintah ;

2. Dua Gunung dan Sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda
bermakna letak kota Madiun di daerah yang subur, diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dimana mengalir Bengawan Madiun ;

3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah

bermakna dasar Pemerintah Daerah yang demokratis bersendi Pancasila ;

4. Tugu Warna putih
bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamsi 17 Agustu 1945 ;

5. Keris Pusaka Tundung Madiun warna hitam

bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya ;

6. Padi dan Kapas warna kuning emas, setangkai padi terdiri dari atas 17 butir, setangkai kapas terdiri dari atas 8 bunga dan sembilan daun bermakna

kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945


Makna Warna Pada Gambar

1. Hijau-tua dan Hijau muda
berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan

2. Kuning dan Kuning emas
berarti kebesaran dan kejayaan

3. Biru
berarti ketentraman dan kesetian

4. Putih
berarti kesucian

5. Merah

berarti keberanian

6. Hitam
berarti keabadian

Arti/makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun adalah
Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustu 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera Pancasila

Tidak ada komentar:

Posting Komentar